Disclaimer QWEST Marine

Op het gebruik van deze website (www.qwestmarine.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De Nederlandse tekst van de disclaimer is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Gebruik van informatie

QWEST Marine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat QWEST Marine niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. QWEST Marine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen QWEST Marine en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

QWEST Marine garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met QWEST Marine te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Prijzen

Prijzen getoond op onze website zijn exclusief 21% BTW en dienen uitsluitend als richtlijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze getoonde prijzen. Wij behouden ons het recht voor om deze prijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. QWEST Marine heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. QWEST Marine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van QWEST Marine zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat QWEST Marine daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

©QWEST Marine januari 2023

Om ons te helpen u beter van dienst te zijn, vragen wij u zo compleet mogelijk alle velden in te vullen. Hierdoor kunnen wij u snel en efficiënt van een passend antwoord voorzien.

Als u een vraag heeft over één van onze boten, vermeld dit dan en geef zo veel mogelijk details over uw vraag in het veld “Uw bericht”. Als u contact met ons opneemt voor een afspraak, vermeld dan uw voorkeursdatum en -tijdstip.