Disclaimer QWEST Marine

Use of this website (www.qwestmarine.nl) is subject to the following terms and conditions. By using this website, you are deemed to have read and accepted the Terms of Use.

The Dutch text of the disclaimer is always decisive for its interpretation.

Gebruik van informatie

QWEST Marine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat QWEST Marine niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. QWEST Marine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen QWEST Marine en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

QWEST Marine garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met QWEST Marine te corresponderen, accepteert u dit risico.

Prices

Prices displayed on our website are exclusive of 21% VAT and are intended solely as a guideline. No rights can be derived from these displayed prices. We reserve the right to change these prices at any time without prior notice.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. QWEST Marine heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. QWEST Marine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van QWEST Marine zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat QWEST Marine daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

©QWEST Marine januar 2023

To help us serve you better, we ask that you fill out all fields as completely as possible. This will allow us to provide you with a prompt and efficient response.

If you have a question about one of our boats, please mention it and provide as much detail as possible about your question in the “Your Message” field. If you are contacting us for an appointment, please mention your preferred date and time.